• Aktualności
  • „Koronka na ulicach miast świata” w naszej parafii

    W poniedziałek 28 września 2020 r. w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15.oo na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach już po raz trzynasty, mimo pandemii koronawirusa, pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach akcji Koronka na ulicach miast świata. Uczestnicy akcji  modlili się o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. W naszej parafii Koronkę poprowadził ks. Proboszcz Bogusław, zgromadziła ona o godz. 15.oo przy kościele liczną grupę parafian.

  • Aktualności
  • Docieplenie budynku, dachu i stropu wikarówki w Żegocinie oraz montaż paneli fotowoltaicznych

    Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 136 672 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 15 405 zł, uzupełnionego o wkład własny Parafii Żegocina zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.