Pielgrzymka do Limanowej

W sobotę 16 września ponad setka pątników wraz ze swymi duszpasterzami pielgrzymowała do tronu Matki Bożej Bolesnej aby wziąć udział w Wielkim Odpuście Limanowskim.