28.09.2017, godz. 15.00

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

Koronka na ulicach miast świata to coroczne wydarzenie, które w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, skupia tysiące ludzi  na  całym świecie.

Nasza Parafia włącza się w tę międzynarodową inicjatywę. 28 września, w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika i kontynuatora misji św. Faustyny, o godz. 15.00 uczestnicy akcji stają na skrzyżowaniach ulic swoich miast i przy wiejskich drogach. Odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlą się za siebie, za swoją miejscowość i za cały świat. Koronkę można poprzedzić krótkim uwielbieniem i prośbami, aby wyraźnie podkreślić charakter Godziny Miłosierdzia.

My na modlitwę zgromadzimy się przed naszym Kościołem!!!

W tym roku towarzyszą nam intencje:

  1. Za  kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie:

Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521).

  1. O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów.
  2. Za naszą Ojczyznę i za rządzących.
  3. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.