Docieplenie budynku, dachu i stropu wikarówki w Żegocinie oraz montaż paneli fotowoltaicznych

Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 136 672 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 15 405 zł, uzupełnionego o wkład własny Parafii Żegocina zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

W ramach wykonanych prac docieplono ściany zewnętrzne budynku wikarówki w Żegocinie, w tym przeprowadzono prace demontażowe, odbicie odparzonych tynków zewnętrznych i ich uzupełnienie, przyklejenie styropianu wraz z siatką zbrojeniową i tynkiem na ścianach zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Ponadto zamontowano na dachu budynku panele fotowoltaiczne z niezbędną automatyką, osprzętem i materiałami instalacyjnymi i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Wykonano również docieplenie dachu budynku z wełny mineralnej oraz ocieplenia stropu płytą styropianową nad ostatnią kondygnacją.