Gmina Żegocina: Uroczyste otwarcie i poświęcenie PWD

Urząd Gminy Żegocina

1 lutego 2018 roku rozpoczęła działalność Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja na lepsze jutro”, która funkcjonuje przy Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Żegocinie.

Trzy tygodnie później miało miejsce uroczyste otwarcie placówki, połączone z jej pobłogosławieniem. Na tę ceremonię przybyli dostojni goście: abp Henryk Nowacki (Nuncjusz Apostolski w Skandynawii, Honorowy Obywatel Bochni), który gościł w Żegocinie wiele razy; Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn i Wicestarosta Józef Mroczek, radny powiatowy Jan Marcinek, radca prawny Starostwa pani Alicja Juszczyk, Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, księża z Parafii w Żegocinie, pracownicy Placówki, pan Marek Pajor – wykonawca adaptacji obiektu, dzieci i ich rodzice.
Przybyłych do odświętnie udekorowanej sali zajęć gości i rodziców powitał Ks. proboszcz Bogusław Pasierb. Pomysłodawca przedsięwzięcia przypomniał zebranym genezę wydarzenia, wskazał na źródła finansowania (ponad 811 tys. dotacji i 7.% wkład własny Parafii), przedstawił kadrę, w skład której oprócz pani kierownik wchodzą: dwie opiekunki i 6 specjalistek, w tym m. in. psycholog, logopeda, pedagog, Księdza Arcybiskupa powitała także  wierszowana mową Kornelia – jedna z uczestniczek zajęć.

Kierowniczka Placówki – pani Beata Ząbik – poprosiła najpierw o przecięcie wstęgi gości: Ks. Arcybiskupa Henryka Nowackiego, Starostę Ludwika Węgrzyna, Wójta Jerzego Błoniarza oraz ks. proboszcza Bogusława Pasierba, a zaraz po tym akcje Ks. Arcybiskupa o dokonanie pobłogosławienia obiektu. – Bardzo się cieszę, że chcemy to miejsce polecić Bożej Opiece, aby tu panowały: miłość, pokój i ewangeliczna radość – powiedział Ks. Bp, po czym odmówił modlitwę i dokonał pokropienia pomieszczeń   obiektu wodą święconą, po czym podziękował za zaproszenie i wygłosił mowę, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła. – Gratuluję odwagi w realizacji pomysłu powołania takiej placówki, która będzie służyć dzieciom chcącym mieć takie same szanse, jak inne. Dziecko jest darem Boga, rodziny, darem dla parafii, regionu, kraju i świata. Jest bogactwem, dlatego wymaga wielkiej troski i uwagi. Dziecko potrzebuje przede wszystkim zrozumienia, miłości, uszanowania jego godności. /…/ To, co robimy tutaj, nie jest jakąś jałmużną, ale znakiem wdzięczności za ich dary ofiarowane nam, rodzinie i społeczeństwu. Piękną jest rzeczą widzieć dzieci szczęśliwe. Życzę, by takie były dzięki tej placówce – mówił arcybiskup.

Z kolei Starosta Ludwik Węgrzyn zwrócił uwagę na pionierski charakter przedsięwzięcia realizowanego przez żegocińską parafie. – Co prawda, Żegocina jest ostatnia w alfabecie miejscowości, to jednak dzięki placówce takiej jak ta, przewodzi w naszym powiecie i, jak słusznie zauważono, także w regionie i diecezji – powiedział, a także przekazał placówce drobne upominki (gry). Podobnie uczynił Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, który w swojej przemowie przypomniał, że samorząd wspiera osoby z dysfunkcjami, a jako przykład podał znakomitą działalność od kwietnia 2005 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Wyraził także zadowolenie z uruchomienia Placówki Wsparcia Dziennego i przebywającym tu dzieciom życzył zdrowia oraz dobrego samopoczucia w nowej placówce.

Wyrażając podziękowanie i przede wszystkim radość, dzieci podziękowały Księdzu Proboszczowi, kapłanom, wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu tego dzieła, krótkim koncertem, podczas którego mówiły wiersze, śpiewały piosenki, a potem wraz z rodzicami przekazały gościom czerwone papierowe serduszka z napisanym słowem „Dziękujemy” i bukiety kwiatów. Dziękująca w imieniu rodziców pani Marzena Pajor wyraziła nadzieję, że Ośrodek będzie działał nie tylko do końca marca 2019 roku, ale o wiele dłużej. Do tego potrzebne jest jednak wsparcie samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Nadzieja jest.

FOTOGALERIA

Informacja: Gmina Żegocina

 

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś IX Działanie 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie” typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz budżetu państwa.