Kolejna dotacja dla Parafii Żegocina

Staraniem ks. proboszcza Parafia Żegocina uzyskała dotację w wysokości  75 700 zł na remont konserwatorski drogi procesyjnej wokół zabytkowego kościoła w Żegocinie – wymianę nawierzchni z kostki betonowej na płyty i kostkę granitową. Dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie zyskał aprobatę zarządu województwa małopolskiego, który przyznał parafii najwyższą w powiecie bocheńskim dotację. Dnia 2 maja br. ksiądz Bogusław odebrał z rąk Pani Anny Pieczarki reprezentującej Zarząd Województwa Małopolskiego symboliczny czek gwarantujący przyznanie dofinansowania.

Na zdjęciu (od lewej): ks. proboszcz, Pan Stanisław Bukowiec radny Województwa Małopolskiego
oraz Pani Anna Pieczarka przedstawicielka Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

W uroczystości uczestniczyli: starosta powiatu bocheńskiego z wicestarostą, wójtowie i burmistrzowie z powiatów brzeskiego i bocheńskiego oraz proboszczowie parafii.

Na zdjęciu (od lewej): Pan Wojciech Wrona wójt gminy Żegocina, ks. proboszcz, Pani Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Pan Stanisław Bukowiec radny wojewódzki.