Matki Boskiej Zielnej w Parafii Żegocina

Przypadające w dniu 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwane także Świętem Matki Boskiej Zielnej, jest dla katolików obowiązkowe. Jest oparte na dogmacie o Wniebowzięciu NMP, ogłoszonym przez papieża Pius XII w 1950 roku, a głoszącym, że po po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do nieba.
W Polsce oraz wielu krajach Europy Matka Boska Wniebowzięta uważana jest za patronkę roślinności. Stąd też piękna tradycja święcenia w tym dniu bukietów roślinnych. W Parafii Żegocina od wielu już lat w tym dniu przynosi się do kościoła wieńce żniwne. Jest to więc także święto plonów, podczas którego rolnicy dziękują Panu Bogu za tegoroczne zbiory.
Tak też było w tym roku. Uroczystość, z licznym udziałem parafian, z których wielu przyniosło bukiety kwiatowo – ziołowe, poprowadził nowy proboszcz żegocińskiej parafii – ks. Bogusław Pasierb. Rozpoczął od procesyjnego wyjścia z ministrantami, przywitania się z orszakiem dożynkowym i wprowadzenia go do świątyni. Potem rozpoczęła się uroczysta suma, którą uświetnił chór parafialny. Homilię o tematyce maryjnej wygłosił ks. Janusz Kras. Przedstawiciele rolników złożyli również dary ofiarne: winogrona i chleb. W końcowej części nabożeństwa ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia wieńców i bukietów, a następnie podziękował parafianom za przygotowanie wieńców i złożenie darów ołtarza. Podobnie jak w latach poprzednich, wieńce żniwne przygotowały wszystkie miejscowości wchodzące w skład parafii.
Podczas tej mszy świętej modlono się także w intencji żołnierzy, gdyż w tym dniu obchodzone jest bowiem Święto Wojska Polskiego, ustanowione ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku, a nawiązujące do zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, określanej także mianem „Cudu nad Wisłą”, a stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Bitwa ta, zaliczana do dwudziestu największych bitew świata, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.

WIEŃCE DOŻYNKOWE 2016

VIDEO RELACJA