Nabożeństwo czterdziestogodzinne

W najbliższy wtorek 28 lutego 2017 r. od godziny 8.30 rozpoczniemy tzw. nabożeństwo czterdziestogodzinne, przed Wielkim Postem, które ma formę modlitwy przebłagalnej jako wynagrodzenie za nasze grzechy.

Potrzebujemy zatrzymania przed Najświętszym Sakramentem, abyśmy z codziennych problemów, upadków, mogli spokojnie przejść do refleksji nad sobą, pokuty i umartwienia za grzechy.
Nabożeństwo zakończymy Nieszporami Eucharystycznymi i Mszą św. o godz. 17.00.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą uwielbić Jezusa modlitwą nieszporną. Natomiast czuwania modlitewne i wspólne adoracje według następującego porządku:

08.30 – Msza św., po Mszy św. całodzienna adoracja
09.00 – Bytomsko
10.00 – Bełdno i Konice
11.00 – Patrówka, Nadole, Piechówka
12.00 – Przybyszówka i osiedle nad parkingiem
13.00 – Górczyna
14.00 – Rozdziele
15.00 – Zadziele, Nagórze, Góry
16.00 – Nowa Wieś

Każda grupa niech prowadzi adorację przez pół godziny a następnie módlmy się w ciszy. Niech jak najwięcej osób weźmie udział codziennie w adoracji.

Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, abyście ochoczo podjęli modlitwę w intencji V Synodu, którego prace potrwają przez kilka kolejnych lat. Ogólnodiecezjalna modlitwa, nabożeństwa, nowenny, modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza Eucharystia sprawowana w intencji synodu stanowią jego nieodzowny duchowy fundament.

Z Listu Pasterskiego Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża na rozpoczęcie V Synodu Diecezji tarnowskiej