Nowe dziewczęta w DSM

8 grudnia w Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny w czasie Mszy św. o godz. 17.oo ks. Sylwester Pustułka przyjął do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej naszej parafii 12 nowych dziewczynek. Na zakończenie uroczystości celebrans podziękował dziewczętom za zaangażowanie oraz ich rodzicom. Gratulujemy!!!