Nowi aspiranci naszej parafii

We czwartek 5 listopada 2020r. ks. Proboszcz Bogusław Pasierb przyjął do grona Liturgicznej Służby Ołtarza 12 chłopców z Bełdna, Bytomska, Rozdziela i Żegociny, którzy zostali aspirantami. Opiekunem LSO jest. Ks. Andrzej. Ks. Proboszcz pogratulował chłopcom zaszczytnej służby i rodzicom słusznej decyzji, by dzieci były blisko ołtarza. Życzenia chłopcom złożył także ich Opiekun. Gratulujemy!!!