Nowi Ceremoniarze w naszej parafii

Diecezja tarnowska ma 125 nowych ceremoniarzy. W ośrodku rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem, 22 września, zakończyła się ostatnia sesja kursu ceremoniarzy. Podczas uroczystej Mszy św. do tego elitarnego grona w Liturgicznej Służbie Ołtarza zostało włączonych 125 chłopców z 61 parafii diecezji tarnowskiej. W tej wyjątkowej grupie są również lektorzy z naszej parafii: Wojciech Błoniarz, Dominik Czamara i Dawid Ptaszek. To wielki zaszczyt
i wyróżnienie, ale też duże wyzwanie. Serdecznie gratulujemy nowym Ceremoniarzom oraz ich najbliższym.

!!!