Nowi ministranci w naszej Parafii

27 kwietnia Ks. proboszcz Bogusław Pasierb przyjął do grona ministrantów 20 chłopców. Nowym ministrantom życzymy życzymy wytrwałości w służbie przy Ołtarzu Chrystusowym.