Odpust parafialny ku czci św. Mikołaja

W niedzielę 4 grudnia w naszej parafii odbędzie się doroczny odpust ku czci świętego Mikołaja Biskupa.

Uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.oo będzie przewodniczył ks. dr Bogusław Połeć,
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
,
który również przez cały dzień będzie głosił kazania odpustowe.

Serdecznie zapraszamy na te uroczystości wszystkich parafian oraz ich gości.