Odpust parafialny – fotoreportaż

Fotoreportaż z Sumy odpustowej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bogusław Połeć – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii w Tarnowie.