Pomagajmy potrzebującym w naszej diecezji

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Każdy ze składających deklarację może dysponować 1% odpisu i przeznaczyć tę kwotę na organizację pożytku publicznego. Przekazując 1% Twojego podatku na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej pomagasz najbardziej potrzebującym.

Sam sposób przekazania 1 % jest bardzo prosty. Otóż na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest organizacja pożytku publicznego od dnia 30 czerwca 2004. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211791

Ze strony Caritas można pobrać bezpłatny program – kliknij, lub wypełnić zeznanie on-line – kliknij.