Powitanie Księdza Proboszcza Bogusława Pasierba

14 sierpnia 2016 roku rozpoczął się kolejny okres w historii Parafii Żegocina. W tym dniu, podczas uroczystej sumy, z woli Ks. Biskupa Andrzeja Jeża i po rezygnacji Ks. Leszka Dudziaka, obowiązki tutejszego Proboszcza objął uroczyście ks. mgr Bogusław Pasierb – poprzednio proboszcz w Rudy Rysiu.
Liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza odbyło się podczas mszy świętej, w obecności kilku kapłanów i licznie zgromadzonych parafian. Do żegocińskiej wspólnoty parafialnej nowo mianowanego proboszcza wprowadził Dziekan Dekanatu Lipnickiego – ks. Ryszard Kołodziej.
Uroczystość rozpoczęła się od procesji z plebanii przez główne drzwi kościoła. W orszaku szli ministranci, dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej, kapłani (m. in. ks. Władysław Pasiut – Dziekan Dekanatu Szczepanów, o. dr Andrzej Szczupał – misjonarz na Białorusi). Uświetniający uroczystość chór parafialny i wierni śpiewali w tym czasie pieśń „Bożę mocny, Boże cudów”. Ubrany w sutannę nowy proboszcz przywitał się w kościele z wiernymi słowami pozdrowienia: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przewodniczenie ceremonii wprowadzenia objął ks. dziekan Ryszard Kołodziej, który powiedział, że przeżywamy piękną uroczystość wprowadzenia nowego księdza proboszcza we wspólnotę parafii, a następnie zapoznał wszystkich z treścią dokumentu nominacyjnego, w którym zawarte były m. in. następujące słowa: „Zgodnie z kanonem 515 i 524 Kanonicznego Prawa mianuję ks. Bogusława Pasierba Proboszczem Parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Żegocinie. Księdzu Proboszczowi powierzam troskę o zbawienie wiernych Parafii Żegocina oraz administrację tej Parafii w sprawach duchowych i materialnych z dniem 13 sierpnia 2016 roku”.
– Macie nowego duszpasterza Waszych dusz. Współpracujcie z Nim w oddawaniu bożej chwały i w uświęcaniu samych siebie, rodzin i całego środowiska – powiedział ks. dziekan i poprosił nowego proboszcza do ołtarza, aby wręczyć mu na znak przyjęcia obowiązków klucze do świątyni. – Otwieraj ją wszystkim, którzy szczerze szukają Boga. Niech ona stanowi centrum życia nadprzyrodzonego. Kieruj całą parafią jako sługa Dobrego Pasterza – Jezusa Chrystusa – powiedział do nowego proboszcza.
Ten, stając za ambonką, obok ołtarza do ludu, powiedział: „Przyjmuje klucze do tej świątyni i przyrzekam służyć moim parafianom możliwie jak najlepiej”. Po tym przyrzeczeniu do proboszcza podeszły delegacje Dziewczęcej Służby Maryjnej, liturgicznej służby ołtarza oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby w imieniu wspólnoty parafialnej powitać nowego proboszcza, złożyć Mu życzenia, zapewnić o modlitwie i obdarować bukietami kwiatów.
Zaraz potem kapłani udali się do zachrystii, aby przebrać się w szaty liturgiczne. Po chwili rozpoczęła się uroczysta msza święta, z udziałem 5 kapłanów, sprawowana pod przewodnictwem nowego księdza proboszcza, który odprawił Eucharystię w intencji całej parafii. Ustępujący proboszcz – Ks. Leszek Dudziak odprawił mszę świętą w intencji swojego następcy.
Po odczytaniu Ewangelii przez ks. Leszka Dudziaka rozpoczęła się dalsza część uroczystego objęcia urzędu proboszcza. Ksiądz Nominat Bogusław Pasierb złożył, a następnie podpisał wyznanie wiary.
W końcowej części mszy świętej głos zabrał ksiądz rezydent Leszek Dudziak.