Pożegnanie Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka

Upłynęło 13 i pół roku od dnia 8 marca 2003 roku, kiedy to urząd Proboszcza Parafii Żegocina decyzją Tarnowskiego Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca objął ks. Leszek Dudziak. Przypomnijmy, że nastąpiło to w smutnych okolicznościach, bo po niespodzianej śmieci wieloletniego proboszcza – ks. Antoniego Poręby.
Na początku czerwca 2016 roku parafianie dowiedzieli się o przejściu Ks. Proboszcza Leszka Dudziaka na emeryturę oraz o tym, że kolejnym proboszczem w prawie ośmiowiekowej historii żegocińskiej parafii będzie ks. Bogusław Pasierb. Od tamtej chwili oswajali się z myślą o zmianie i powoli przygotowywali się do uroczystego pożegnania. Nastąpiło ono podczas niedzielnej sumy w dniu 7 sierpnia 2016 roku. Był to także dzień szczególny z drugiego powodu, albowiem po raz kolejny do Żegociny przyjechał kolega rokowy ks. Leszka Dudziaka – Nuncjusz Papieski w Skandynawii – ks. abp. Henryk Nowacki. Oprócz przewodniczenia mszy świętej (w koncelebrze wzięli udział także księża: Leszek Dudziak, Janusz Sądel i Jan Orloff) i homilii, dokonał on po zakończeniu nabożeństwa pobłogosławienia zbudowanych mieszkań nad garażami przy plebanii, w których zamieszka teraz ustępujący ksiądz proboszcz. Będzie on w tutejszej parafii nadal pełnił posługę kapłańską, wspierając nowego proboszcza i dwóch wikariuszy, w tym nowego – ks. Mateusza Nowaka, który zastąpi przeniesionego do Rzezawy ks. Janusza Krasa.
Ceremonia pożegnania Ks. Leszka Dudziaka miała miejsce w końcowej części nabożeństwa. Słowa podziękowań i pożegnania w imieniu Rady Duszpasterskiej i parafian wypowiedziała najpierw Pani Anna Rogala:
Kiedy 13 lat temu z woli Opatrzności Bożej przyjmowałeś posługę proboszcza w naszej Parafii powiedziałeś: „będę chciał Wam służyć, będę chciał pomóc każdemu z Was w drodze do nieba, bo to jest główne zadanie każdego kapłana, każdego proboszcza. Będę chciał Wam służyć przy ołtarzu, na pogrzebach, przy ślubach, chrztach, także często klęcząc tu, w kościele może i w mroczne wieczory.” Spełniałeś tę obietnicę jak mogłeś przez 13 lat. Dziś, kiedy kończysz już proboszczowanie, w imieniu Rady Duszpasterskiej i całej naszej parafii pragniemy Ci serdecznie podziękować. Dziękujemy więc dzisiaj za wielką dbałość o dobro materialne naszej parafii, o kościół, cmentarz i obiekty prafialne. Szczególnie gorąco jednak dziękujemy za pomoc każdemu z nas w drodze do nieba. Za wszystkie chrzty naszych dzieci, za przygotowanie ich do I Komunii świętej, za przygotowanie młodzieży do bierzmowania, za wiele godzin spędzonych w konfesjonale, by nas wyspowiadać i rozgrzeszyć, za setki komunii świętych rozwiezionych do naszych chorych do domów, za udzielanie sakramentu małżeństwa wielu naszym młodym parom, za odprawiane msze święte w naszych wsiach pod kapliczkami w dni krzyżowe, za Drogę Krzyżową w Wielki Piątek po wsi, za Litanię Fatimską 13 maja każdego roku, za wiele, wiele godzin spędzonych w ciszy wieczorów na modlitwie za parafian i o rozwiązanie wielu problemów. Wreszcie za msze święte pogrzebowe i odprowadzanie zmarłych parafian na miejsce wiecznego spoczynku. Za wszelkie dobro jakie stało się naszym odżąłem dzięki Twojej posłudze proboszczowskiej składamy serdeczne Bóg zapłać. Życzymy Ci, by dobry Bóg dał Ci siły, zdrowie i długie lata życia, abyś jak najdłużej mógł jako ksiądz – emeryt cieszyć się życiem wśród nas. Abyś czuł się potrzebny, zawsze był otoczony szacunkiem i ludzką życzliwością. My Parafianie będziemy wspierać Cię naszą modlitwą. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Z kolei w imieniu samorządu Gminy Żegocina słowa pożegnania skierował do Ks. Leszka Dudziaka Wójt Gminy Pan Jerzy Błoniarz, który powiedział m. in. następujące słowa: Pod Twoim kierunkiem, z pomocą parafian i władz samorządowych zrobiono w Parafii bardzo dużo. Wszyscy doceniamy Twoją pracę jako gospodarza i administratora. Pod Twoim troskliwym okiem nasza świątynia i jej otoczenie wypiękniały. Dziękuję Ci szczególnie w imieniu rolników za modlitwę, za święta plonów, msze święte dziękczynne. Na podkreślenie zasługuje Twoja współpraca ze szkołami. Wyrażam także wdzięczność w imieniu strażaków za współpracę przy organizowaniu świąt strażackich i mszy z okazji Świętego Floriana, za poświęcanie strażackich samochodów. Rada Gminy, ja osobiście, pracownicy Urzędu Gminy cenimy sobie odpowiedzialne kontakty z Księdzem Proboszczem przy realizacji zadań administracyjnych i służbowych. Cieszmy się dobrem, którym zaznaczyliśmy swój ślad w życiu wspólnoty. W imieniu władz samorządowych i całej społeczność dziękuję serdecznie za lata ciężkiej pracy wśród nas. Życzę Księdzu zdrowia i ludzkiej życzliwości, życzę Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, Świętego Mikołaja, Świętego Jakuba na kolejny etap kapłańskiego życia u nas.
Kolejne delegacje: sołtysów, dyrektorek szkół, chóru parafialnego, młodzieży, OSP, ministrantów składały tylko krótkie, ciche podziękowania i życzenia na dalszy okres kapłańskiej drogi oraz wręczały bukiety kwiatów i przygotowane upominki. Życzeniom towarzyszyła melodia „Wszystkiego dobrego” grana przez uświetniająca nabożeństwo Młodzieżówą Orkiestrę Dętą CKSiT w Żegocinie i śpiewana przez Chó Parafialny oraz wszystkich zgromadzonych w kościele. Ostatnim składającym podziękowania (w imieniu kapłanów), był wikariusz – ks. Janusz Kras. – Chcemy podziękować za dobra, które doświadczyliśmy, za wspólnie spędzony czas, za owocną współprace, wszelką pomoc, dobre rady, a szczególnie za życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość. Niech za Pan Bóg Ks. Proboszczowi hojnie wynagrodzi powiedział.
Dziękując za spędzone wspólnie lata, Ks. Leszek Dudziak przypomniał, że w poprzednią niedzielę wypowiedział do parafian trzy słowa: dziękuję, przepraszam i proszę. – Dziś dziękuję Bogu za otrzymane życie, Rodzicom za to, że mi to życie przekazali, dziękuję za swoja rodzinę, która wczoraj i dzisiaj się za mnie modli, wypraszając dla mnie jako takie zdrowie na czas emerytury i moje zbawienie, Chcę również przeprosić wszystkich, który w jakikolwiek sposób zraniłem, czy dotknąłem, na pewno nie świadomie, ze złej woli. W tych dniach proszę o przebaczenie. Mam prośbę, byśmy się wspierali modlitwą., Księdzu takiemu jak ja potrzeba wiele Darów Nieba, a zwłaszcza kiedy przyjdzie choroba, kalectwo i śmierć.
Ustępujący Proboszcz podziękował także Ks. Arcybiskupowi Nowackiemu, z którym się zna 52 lata. Wyraził tez prośbę o dokonanie pobłogosławienia i pokropienie mieszkań nad plebańskimi garażami. To parafialne mieszkanie, które będzie służyło emerytowanemu Proboszczowi, a potem innym osobom. Podziękował wszystkim delegacjom za gesty życzliwości i serdeczności oraz wszystkim za wyszeptane modlitwy. Czy ja na to wszystko zasłużyłem ? – zapytał, a na zakończenie obiecał modlitwę w intencji parafian i Rodziny, wszystkich, których spotkał na swej drodze w ciągu minionych 13 lat.
Poinformował, że powitanie nowego Proboszcza – Ks. Bogusława Pasierba – odbędzie się na sumie, w niedzielę 14 sierpnia. – Zgromadźmy się jak najliczniej, otaczając Go życzliwością, należnym szacunkiem i modlitwą – zaapelował.
Po zakończeniu sumy, przez wybudowanymi mieszkaniami, odbyła się ceremonia błogosławieństwa, prowadzona przez Ks. Arcybiskupa Henryka Nowackiego.