Przywitanie nowego księdza

W niedzielę 30 sierpnia ks. proboszcz przedstawił parafii nowego wikarego księdza Sylwestra Pustułkę. Na Mszy św. o godz. 11.00 w imieniu parafian powitały księdza bukietem kwiatów dziewczęta z DSM. Ks. Sylwester Pustułka nasz nowy wikary pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku. Świecenia kapłańskie przyjął w 2017 r. Wcześniej pracował w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Otoczmy nowego księdza modlitwą i życzliwością.