Sakrament Bierzmowania w Żegocinie

21 marca bp Leszek Leszkiewicz udzielił sakramentu Ducha Świętego młodzieży w Żegocinie. W kościele parafialnym przyjęło dary Ducha Świętego 44 gimnazjalistów z Żegociny i 7 z Kamionnej.

przedruk z Tarnowskiego Gościa Niedzielnego

Biskup Leszkiewicz w kazaniu prosił, by młodzi, ale też wszyscy obecni w kościele próbowali odpowiedzieć pytanie czy są wierzącymi, jaka jest ich wiara.

Nie wystarczy powiedzieć tak lub nie, ale trzeba zbadać jakie są moje relacje z Bogiem, zbadać to, co w sercu jest dziełem Pana Boga. Co świadczy o tym, że jesteś dobrym katolikiem czy katoliczką. Siostro i barcie ty to musisz wiedzieć.
Najistotniejszą rzeczą jest, byśmy pozwalali Duchowi Świętemu działać w nas, przemieniać. Droga wiary to nie są regułki, przykazania, definicje, zakazy czy nakazy. One są dopiero konsekwencją przyjęcia działania Ducha w sercu. To ważne, bo nam grozi dziś skamienienie…

– mówił biskup Leszkiewicz.