Uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja

Początek grudnia nierozłącznie związany jest z uroczystościami ku czci patrona naszej parafii, św. Mikołaja. Nasza wspólnota przygotowała się do odpustu parafialnego przez przeżycie triduum poświęconego Matce Bożej z La Salette, które poprowadził o. Zygmunt Tokarz MS. On również głosił kazania i przewodniczył sumie odpustowej w dzień 6 grudnia. Natomiast w niedzielę 9 grudnia kazania o postaci św. Mikołaja głosił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego kurii diecezjalnej w Tarnowie, ks. dr Michał Dąbrówka. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia tych uroczystości i zapraszamy do galerii zdjęć.

fot. A. Rogala, T. Olszański