Wszystkim Chórzystkom i Chórzystom

Z okazji przypadającego wspomnienia – Św. Cecylii, Patronki Muzyki Kościelnej, składam jak najlepsze życzenia, aby piękno wykonywanej muzyki zbliżało nas do Boga i ludzi oraz wiele radości, satysfakcji, a także takiej zwykłej ludzkiej wdzięczności z pełnionej w parafii św. Mikołaja w Żegocinie posługi. Wdzięczny za poświęcony czas i serce, które wkładacie w śpiew – Ks. Proboszcz