Zakończenie Kolędy Misyjnej

Jak co roku w uroczystość Objawienia Pańskiego zakończyła się kolęda misyjna naszych kolędników misyjnych. W czasie Mszy św. O godz. 11.00 ks. Sylwester podziękował wszystkim, którzy przyjęli kolędników, dzieciom, które podjęły się w tym roku wędrowania do naszych domów, ich rodziców za to że im pozwolili oraz pomogli przygotować stroje oraz opiekunom: siostrze Barbarze Białas i Pani katechetce Teresie Libera