Życzenia Wielkanocne


Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najlepsze życzenia,

niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia nas radością, pokojem, nadzieją i miłością.

Niech blask poranka wielkanocnego opromienia naszą codzienność tak,
byśmy potrafili dzielić się z innymi wiarą w zwycięstwo dobra nad złem,
miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem,
życia nad śmiercią.

Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, udziela potrzebnych łask
i dodaje potrzebnych sił duchowych i fizycznych do codziennego życia.

Życzą Wasi duszpasterze