Dostawa wyposażenia – ogłoszenie o zamówieniu

czwartek, 16 listopada 2017 roku

Proboszcz Parafii Żegocina uprzejmie informuję, iż w ramach zasady konkurencyjności zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez skierowanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie: „Dostawa wyposażenia: mebli, artykułów pomocniczych i zapewniających bezpieczne warunki, pomocy dydaktycznych oraz elementów placu zabaw do placówki wsparcia dziennego w Żegocinie” w ramach projektu: „Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie”.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji
(pobierz)

Uwaga zmiana dot. :
– terminu ogłoszenia zapytania i składania ofert
– załącznika nr 4

 

wtorek, 14 listopada 2017 roku

Proboszcz Parafii Żegocina uprzejmie informuję, iż w ramach zasady konkurencyjności zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez skierowanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie: „Dostawa wyposażenia: mebli, artykułów pomocniczych i zapewniających bezpieczne warunki, pomocy dydaktycznych oraz elementów placu zabaw do placówki wsparcia dziennego w Żegocinie” w ramach projektu: „Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie”.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji
(pobierz)