II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Docieplenie dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku wikarówki w Żegocinie

Proboszcz Parafii Żegocina informuje o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wykonanie docieplenia dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku wikarówki w Żegocinie w ramach w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowanego z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Do pobrania:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE II

2. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 DS II

3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2 DS

4. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 3 DS

5. Wzór umowy – załącznik nr 4 DS II

6. Plan sytuacyjny DS

7. Przedmiar robót DS II