Informacja o kandydatach

Informacja o kandydatach

na stanowisko Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze z dnia 19.10.2017 r., zgłosiło się 2 kandydatów. W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zakwalifikował się do następnego etapu rekrutacji 1 kandydat.

Żegocina, dnia 03.11.2017r.

Proboszcz Parafii Żegocina
ks. Bogusław Pasierb