Informacja o wyborze oferty – docieplenie

wtorek, 14 lipca 2020 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wikarówki w Żegocinie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania