Chrzest

 1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w III niedzielę miesiąca o godzinie 13.00
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
 5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  Niepraktykujące
  Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 6. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą:
  Białej szaty
  Świecy chrzcielnej
 7. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.