Najświętszy Sakrament

W naszej parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje dzieci klas trzecich szkół podstawowych. Podstawą przygotowania jest program katechezy szkolnej i formacja religijna we własnej parafii.

W sprawach I Komunii Św. prosimy kontaktować się z Księżmi Katechetami.

Eucharystia czyli Msza św. to pamiątka i uobecnienie najświętszej ofiary Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.
(Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47).

Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181). Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

 • Wszystkie niedziele roku;
 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);
 • Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
 • Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc);
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
 • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).
 • Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą.

Aby przyjąć Komunię św. należy:

 • być wolnym od grzechów ciężkich;
 • mieć dobrą intencję przyjęcia Komunii św., to znaczy nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego;

Czas postu eucharystycznego przed przyjęciem Komunii św. ograniczono w ostatnich latach do jednej godziny. Tylko czysta woda go nie łamie oraz przyjmowane lekarstwa przez chorych.

Wierni powinni w życiu i obyczajach zachowywać to, co otrzymali w sprawowaniu Eucharystii. Zatem niech każdy po uczestnictwie we Mszy św. zadba o spełnianie dobrych uczynków, podobanie się Bogu, właściwe postępowanie oraz wzrost pobożności i miłości bliźniego. Niech stawia sobie jako zadanie przepojenie świata duchem chrześcijańskim i dawanie świadectwa Chrystusowi.

Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, więź miłości, modlitwy kapłanów.

św. Jan Chryzostom