Ochrzczeni w 2017 roku

STYCZEŃ LUTY
Michał Skraba
MARZEC

 
KWIECIEŃ

 

MAJ

 

CZERWIEC

 
LIPIEC

 

SIERPIEŃ

 

WRZESIEŃ

 
PAŹDZIERNIK

 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ