OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 11 października 2017 roku

Proboszcz Parafii Żegocina uprzejmie informuję, iż w ramach zasady konkurencyjności zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez skierowanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie: „Wykonanie prac adaptacyjnych placówki wsparcia dziennego przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja B. w Żegocinie” w ramach projektu:

Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji

 

Żegocina, dnia 2017-10-13

Znak: ZO.1.2017
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja B. informuje, że zostaje zmieniony termin składania ofert na wykonanie „Prac adaptacyjnych placówki wsparcia dziennego przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja B. w Żegocinie” na dzień 30.10.2017 r. (poniedziałek) do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe 30.10.2017