OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – fotowoltaika

Proboszcz Parafii Żegocina informuje o ogłoszeniu zapytania ofertowego na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku wikarówki w Żegocinie w ramach w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowanego z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Do pobrania:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE fotowoltaika

2. FORMULARZ OFERTOWY zał nr 1

3. Oświadczenie oferenta zał. nr 2

4. Oświadczenie o braku powiązań zał. nr 3

5. Wzór umowy zał. nr 4

6. Plan sytuacyjny bud.

7. Przedmiar robót – fotowoltaika