• Aktualności
 • „Koronka na ulicach miast świata” w naszej parafii

  W poniedziałek 28 września 2020 r. w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15.oo na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach już po raz trzynasty, mimo pandemii koronawirusa, pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach akcji Koronka na ulicach miast świata. Uczestnicy akcji  modlili się o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. W naszej parafii Koronkę poprowadził ks. Proboszcz Bogusław, zgromadziła ona o godz. 15.oo przy kościele liczną grupę parafian.

 • Aktualności
 • Docieplenie budynku, dachu i stropu wikarówki w Żegocinie oraz montaż paneli fotowoltaicznych

  Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 136 672 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 15 405 zł, uzupełnionego o wkład własny Parafii Żegocina zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 • Aktualności
 • Przywitanie nowego księdza

  W niedzielę 30 sierpnia ks. proboszcz przedstawił parafii nowego wikarego księdza Sylwestra Pustułkę. Na Mszy św. o godz. 11.00 w imieniu parafian powitały księdza bukietem kwiatów dziewczęta z DSM. Ks. Sylwester Pustułka nasz nowy wikary pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku. Świecenia kapłańskie przyjął w 2017 r. Wcześniej pracował w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Otoczmy nowego księdza modlitwą i życzliwością.

 • Aktualności
 • Pożegnanie ks. Mateusza

  W niedzielę 23 sierpnia podziękowaliśmy ks. Mateuszowi Nowakowi za pracę w naszej parafii. Odchodzi do Bolesławia. W imieniu parafian żegnała księdza młodzież z DSM. LSO i KSM słowami: „Księże Mateuszu! Minęły 4 lata wspólnej modlitwy i pracy. W imieniu Parafii, DSM i LSO życzymy, aby wśród ludzi do których Bóg Cię posyła towarzyszyła Ci bliskość Tego, który Cię powołał i któremu oddałeś swoje życie. Niech zawsze otacza Cię ludzka życzliwość, zrozumienie, szczerość. Żegnając, zapewniamy Cię o naszej modlitwie. Bóg zapłać i Szczęść Boże!”. Za dobrą współpracę podziękował ks. Mateuszowi także ks. Proboszcz.