Duszpasterze

Ks. Bogusław Pasierb – proboszcz
Ks. Andrzej Basiaga – wikariusz
Ks. Mateusz Nowak – wikariusz
Ks. Leszek Dudziak – emeryt
Ks. Jan Wąchała – emeryt