Rekrutacja uczestników

Parafia w Żegocinie
ogłasza nabór uczestników do nowej
Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci młodzieży

Uczestnikami projektu pn. „Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy parafii w Żegocinie” będą dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny.W ramach projektu wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte dzieci z rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez Parafię w Żegocinie dzieci i młodzież z terenu gminy:

  • otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce
  • nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i rekreacyjne
  • poszerzą horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane wycieczki turystyczno-rekreacyjne i zajęcia wyjazdowe
  • uczestniczyć będą w realizowanych działaniach animacyjnych
  • rozwijać będą m.in. kompetencje społeczne, kulturalne, przedsiębiorcze
  • będą mieli możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m.in.: psychologa, logopedy, pedagoga, socjoterapeuty.

Rozpoczęcie rekrutacji: 27 grudzień 2017 roku

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych – Dom Parafialny w Żegocinie lub pod nr tel. 515 387 170

 

Dokumenty do pobrania:

Plakat rekrutacyjny >>pobierz
Regulamin rekrutacji >>pobierz
Karta zgłoszenia dziecka >>pobierz
Zgoda rodzica >>pobierz
Skierowanie >>pobierz
Karta zgłoszenia rodzica >>pobierz
Karta zgłoszenia dziecka (po 25.05.2018) >>pobierz
Karta zgłoszenia rodzica (po 25.05.2018) >>pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu >>pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu (po 25.05.2018) >>pobierz