Wyniki konkursu na stanowiska kierownika PWD

Wyniki konkursu na stanowisko kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie

Konkurs na stanowisko kierownika Placówki Wsparcia Dziennego przy parafii w Żegocinie nie odbył się ze względu na brak kandydatów.

Żegocina, dnia 22.11.2017r.

Proboszcz Parafii Żegocina
ks. Bogusław Pasierb