Zapytanie ofertowe – docieplenie

Proboszcz Parafii Żegocina informuje o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wikarówki w Żegocinie w ramach w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowanego z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Do pobrania:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2

4. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 3

5. Wzór umowy – załącznik nr 4

6. Plan sytuacyjny budynku

7. Przedmiar robót