Zapytanie ofertowe – docieplenie dachu i stropu

Proboszcz Parafii Żegocina informuje o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wykonanie docieplenia dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku wikarówki w Żegocinie w ramach w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowanego z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Do pobrania:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE DS

2. FORMULARZ OFERTOWY – załacznik nr 1 DS

3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2 DS

4. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 3 DS

5. Wzór umowy – załącznik nr 4 DS

6. Plan sytuacyjny DS

7. Przedmiar robót DS

UWAGA!!!  Proboszcz Parafii Żegocina informuje, że ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 sierpnia 2020 roku na Docieplenie dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku wikarówki w Żegocinie zostaje unieważniony w dniu 24 sierpnia 2020 r.